รับจดทะเบียนสมาคม

ทำไมต้องจดทะเบียนสมาคม?ทำไมต้องจดทะเบียนสมาคม?

ทราบหรือไม่ว่าการจัดตั้งสมาคมนั้น ไม่ใช่ว่าจะจัดตั้งกันเพียงแต่การตกลงของคนกลุ่มๆหนึ่งที่ต้องการจะจัดตั้งกลุ่มที่ตัวเองมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในเรื่องๆหนึ่ง จะทำกันเพียงลมปาก หรือแค่ทำหนังสือสัญญากันแค่ในกลุ่มๆนั้นเท่านั้น การจะจัดตั้งสมาคมจำเป็นจำต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้สมาคมนั้นสามารถดำเนินธุระกรรม และกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามครรลองของบ้านเมือง การรับจดทะเบียนสมาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ผู้ที่ต้องการจะก่อตั้งสมาคมให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อบริการรับจดทะเบียนสมาคมให้แก่ผู้ที่สนใจ ในการรับจดทะเบียนสมาคมนั้น ผู้ที่สนใจจะจดทะเบียนสมาคมจะต้องมีขั้นเกณฑ์เป็นไปตามที่ระเบียบการจัดตั้งสมาคมดังนี้ จะต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง ตั้งแต่ 30คนขึ้นไป และมีข้าราชการระดับ 6 เป็นผู้รับรอง และเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการแสวงหากำไร รายได้ของสมาคมมาจากค่าลงทะเบียนของสมาชิก รายเดือนหรือรายปี และหากมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ต้องไปขอเหนี่ยวงานนั้นด้วย เช่นถ้าเป็นสมาคมเกี่ยวกับการค้าก็ต้องไปขออนุญาตกรมการค้าก่อน รายละเอียดของการรับจดทะเบียนสมาคมเช่น นอกจากจะมีสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปแล้วยังต้องจัดทำข้อบังคับของสมาคมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งจะต้องร่างขึ้นก่อนจะมีการจัดตั้งสมาคม จะทำหลังจากจัดตั้งสมาคมแล้วไม่ได้ ต้องมีที่อยู่ของสมาคมทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)

ศิลปะจะช่วยทำให้เรามีความสุข

ศิลปะจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างยิ่งศิลปะจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างยิ่ง

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจให้มากๆเลยเพราะว่ายิ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องศิลปะแล้วก็จะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างมากเพราะว่าศิลปะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้มีความคิดและมีอะไรที่ดีๆให้กับเราเองอย่างมากเลย                 เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยกับเรื่องของศิลปะเพราะทุกๆอย่างถ้าหากเราได้มีความสุขกับการเรียนศิลปะแล้วหรือวาดศิลปะแล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะศิลปะจะช่วยฝึกฝนและฝึกให้เราได้เป็นคนที่มีจินตนาการที่ดียิ่งขึ้นได้ เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจกับศิลปะด้วย                 ยิ่งเราเป็นคนที่รู้จักหันมามองในศิลปะแล้วนั้นจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะทุกๆอย่างถ้าหากเราให้ความสำคัญไปแล้วจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราวาดศิลปะนั้นจะออกมาจากจินตนาการหรือออกมาจากแบบได้อย่างยิ่งเลย สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างมากที่สุด                 เพราะทุกๆอย่างถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสำคัญแล้วจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปะจะยิ่งทำให้เราได้เอาความคิดของเราหรือสิ่งที่เราค่อยๆคิดนั้นวาดออกมาให้เห็นภาพอย่างยิ่งเลย เราจึงควรที่จะต้องให้ศิลปะนั้นมาทำให้เรามีความสุขให้ได้เพราะว่าส่วนมากคนที่เก่งในเรื่องของศิลปะนั้นจะยิ่งทำให้เราได้มีแนวทางในการวาดภาพได้อย่างดี                 อย่างในตอนนี้ถ้าหากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะใส่ใจในเรื่องของศิลปะแล้วเราก็จะต้องตั้งใจให้เต็มที่เพราะว่าถ้าหากเราได้ผลงานที่ดีๆมาแล้วนั้นเราก็จะยิ่งได้ภูมิใจอย่างมากว่าเราทำด้วยตนเอง ทุกๆอย่างที่ออกมาจากความคิดหรือร่างกายของเรานั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง                 ในตอนนี้ถ้าหากเราอยากที่จะทำให้ศิลปะนั้นช่วยให้เราได้มีการพัฒนาในฝีมือได้แล้วนั้น เราจะต้องรู้จักที่จะใส่ใจให้มากๆจะได้เป็นเรื่องที่ดีและก็จะได้ช่วยทำให้เราได้มีฝีมือที่ดียิ่งขึ้นและแน่นอนว่าเราอาจจะนำผลงานทางด้านศิลปะนั้นมาโชว์เพื่อเป็นผลงานของเราเองหรือว่าจะทำออกมาขายก็เป็นได้อย่างยิ่งเลย                 ศิลปะในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจกันอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเราให้ความสนใจแล้ว เราก็จะได้รับประโยชน์จากศิลปะไม่น้อยเลย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราก็จะได้มีความสุขกับผลงานที่เราได้ทำออกมานั้นเอง

ศิลปะพัฒนาตนเอง

ศิลปะจะช่วยทำให้เราได้มีฝีมือขึ้นศิลปะจะช่วยทำให้เราได้มีฝีมือขึ้น

                ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีความคิดที่ดีและมีจินตนาการที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วย                 สิ่งๆนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจมากๆเพราะยิ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของศิลปะแล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปะจะทำให้เราได้เป็นคนที่สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ได้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีเลย เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจในเรื่องของศิลปะด้วยจะยิ่งดีที่สุด                 เพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นไม่มีใครที่จะทำให้เราได้เพราะว่าศิลปะจะเกิดจากความคิดของเราเองอีกด้วย เราจึงควรที่จะต้องหมั่นรู้จักที่จะพัฒนาในฝีมือของเราเองให้มากที่สุดจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าศิลปะไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนหรือเครียดอะไรแต่ศิลปะกลับช่วยทำให้เราได้รู้จักที่จะคิดให้ได้อย่างมากมายเลยว่าเราจะวาดอะไรวันนี้ เราจะทำอะไร เราจะระบายสีอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีฝีมือยิ่งขึ้นด้วย                 การที่เราไม่เก่งศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องหมั่นที่จะฝึกวาดภาพไปเรื่อยๆอย่างถ้าเรามีเวลาว่างนั้นเราก็ควรที่จะต้องหมั่นฝึกฝนให้มากที่สุดเพราะยิ่งเราได้ฝึกบ่อยๆเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราได้เป็นคนที่มีสติมากเท่านั้น เรื่องของศิลปะจึงจะช่วยทำให้เราได้เก่งมากยิ่งขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนก็จะทำให้เราไม่ได้เกิดการพัฒนานั้นเอง                 ในเรื่องของศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะว่าถ้าหากเราไม่ตั้งใจแล้วเราก็จะไม่เห็นในเรื่องของฝีมือของเราว่าเรามีฝีมือมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้จึงจะช่วยทำให้เราจะต้องยิ่งฝึกฝนให้มากๆเพราะการที่เราได้ฝึกฝนตนเองแล้วนั้นก็จะยิ่งค่อยๆทำให้เราได้เป็นคนที่มีสติแล้วก็จะได้มีผลงานที่ดีอย่างที่สุดเลย                 เรื่องของศิลปะเราเองก็จึงควรที่จะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะยิ่งเราได้ใส่ใจเรื่องของศิลปะได้มากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งทำให้เราได้มีฝีมือที่จะวาดภาพหรือพัฒนาในเรื่องต่างๆได้อย่างยิ่งเลย เรื่องของศิลปะจึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงจะต้องยิ่งให้ความใส่ใจจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากด้วย

ศิลปะฝึกสมาธิ

ศิลปะจะต้องมีสมาธิมากๆผลงานจะได้ออกมาดีศิลปะจะต้องมีสมาธิมากๆผลงานจะได้ออกมาดี

                ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของศิลปะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญให้มากๆเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราและอีกหลายๆคนนั้นเป็นคนที่มีสมาธิอย่างยิ่งเลยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่ตั้งใจหรือไม่มีสมาธิเราก็อาจจะวาดภาพออกมาไม่สวยงามอย่างที่สุด                 เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ควรที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของศิลปะให้มากๆเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าผลงานศิลปะหรือการที่เราจะผลิตชิ้นงานอะไรขึ้นมานั้นเราจะต้องมีสมาธิให้มากที่สุดเพราะถ้าหากเราไม่มีสมาธิแล้วแน่นอนว่าเราก็จะวาดผลงานได้ไม่สวยแถมเราก็จะไม่พอใจในผลงานที่เราได้อีกด้วย                 ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจและเรียนรู้หมั่นฝึกฝนตนเองให้มากๆแล้วทุกอย่างนั้นก็จะยิ่งออกมาดีอย่างที่สุดด้วย ในการที่เราจะทำศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ถ้าหากเราได้พยายามแล้วแน่นอนว่าก็จะยิ่งทำให้เราได้ภูมิใจในผลงานของเราเองอย่างยิ่งเลย                 สิ่งต่างๆนี้เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจให้มากๆในเรื่องของศิลปะในเรื่องของผลงานศิลปะนั้นก็มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปั้นให้เป็นรูป การวาดภาพระบายสีไม้ หรือระบายสีน้ำ จะเห็นว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่ถ้าหากเรารู้จักที่จะตั้งใจแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย                 เพราะทุกๆอย่างในการที่เราจะวาดภาพศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเราจะต้องเป็นคนที่ขยันที่จะเรียนรู้ให้มากๆเพราะยิ่งเราได้ขยันที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตนเองแล้วจะยิ่งทำให้เรามีความสุขและไม่เครียดหรือกดดันตนเองด้วย สิ่งเหล่านี้เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยแล้วก็จะยิ่งต้องให้ความสนใจให้มากที่สุดด้วย                 หากเรารู้จักที่จะตั้งใจและมีสมาธิในการวาดภาพศิลปะที่ออกมาจากความคิดหรือจินตนาการของเราแล้วนั้นเราก็จะยิ่งมีความภูมิใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอะไรที่เราทำด้วยตนเองนั้นเราก็จะมีความภูมิใจอย่างมากเลย สิ่งนี้เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจแล้วก็จะต้องตั้งใจในผลงานของเราเองให้มากที่สุดเผื่อว่ามีคนชื่นชอบในผลงานของเรานั้นก็สามารถที่จะขายได้อย่างยิ่งด้วย ผลงานศิลปะจึงจะช่วยทำให้เราได้คิดได้อย่างที่สุดด้วย